• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Ocalić od zapomnienia...

Dzieje naszej gminy nierozerwalnie splotły się z dumnym rodem Habsburgów. Jakie były ich losy, gdzie można znaleźć ślady ich działalności? Zobaczcie sami. Film zrealizowany ze środków Gminy Porąbka w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Porąbki, przez Dziejopedia Gminy Porąbka i Magnetic Life.