• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

10 miejsc które warto zobaczyć w Gminie Porąbka.

Film produkcji Magnetic Life zrealizowano ze środków Gminy Porąbka w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Porąbki.