Ważniejsze informacje o gminie Porąbka

Połozenie: gmina leży w powiecie bielskim, w województwie ślaskim
Według danych z 30 września 2012 r. (informacja UG Porąbka załączona do projektu uchwały o podziale na okręgi wyborcze) gminę zamieszkiwało 15 307 osób.

Komunikacja zbiorowa:
PKS, MPK, BUS

Szkolnictwo:
 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 2 zespoły szkół 

Przedsiebiorczość:
837 firm i podmiotów gospodarczych

Obszar gminy:

Według danych z roku 2002, gmina Porąbka ma obszar 64,59 km², w tym:

użytki rolne: 38%
użytki leśne: 47%
Gmina stanowi 14,13% powierzchni powiatu.
Skład gminy:
W skład gminy wchodzą: Porąbka (siedziba gminy) i sołectwa: Bujaków, Czaniec, Kobiernice.
 
Czaniec - 5.376
Porąbka - 3.767
Kobiernice - 3.353
Bujaków - 2.120

Wójt Gminy: Czesław Bułka
Urząd gminy 43-353 Porąbka
ul.Krakowska 3
Porąbka
tel. 33 827-28-09
faks 33 827-28-10


Budynek Urzędu gminy przed rozbudową:
 alt
 

        Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne gminy zlokalizowane są w Porąbce w trzech sąsiadujących budynkach. Pierwszy przy ul. Krakowskiej 3. Pracuje w nim:
na piętrze:
- Wójt Gminy   – Czesław Bułka,
- Sekretarz Gminy  – Kazimierz  Gałuszka,
- Sekretariat Gminy  – Agnieszka Gąsiorek,
- Referat finansowy kierowany przez skarbnik Urszulę Legut, a w nim:
1. Księgowość budżetowa prowadzona przez Katarzynę Kołek i Dorotę Wykręt,
2. Księgowość dochodów gminy i płac prowadzona przez Małgorzatę Kąkol i Agnieszkę Soj,
3. Księgowość podatkowa prowadzona przez Ewe Pardelę,
4. Wymiar podatków prowadzoną przez Teresę Grabską,
5. Księgowość ds. kanalizacji prowadzoną przez Marię Gałuszkę,
6. Kasa prowadzona przez Janinę Jędrusiak.
na parterze:
7. Kadry prowadzone przez Barbarę Mrowiec,
8. Procedura zamówień publicznych prowadzona przez Annę Sygę,
9. Budownictwo i planowanie przestrzenne prowadzone przez Lucynę Kapałę,
10. Rolnictwo i leśnictwo prowadzone przez Marię Gawędę,
11. Kanalizacja, mienie, gospodarka mieniem prowadzona przez Wiesławę Szłapę,
12. Kultura fizyczna i sport prowadzona przez Ewę Jędrzejewską,
13. Obsługa przedszkoli prowadzona przez Darię Kuźmę,
14. Inwestycje gminne prowadzone przez Tomasza Sordyla,
15. Wodociągi i kanalizacja, BHP prowadzone przez Pawła Zemanka,
16. Drogi, chodniki i mosty prowadzone przez Adama Zemana,
17. Działalność gospodarcza prowadzona przez Danutę Żbikowską,
Budynek drugi pod adresem Rynek 2 (Dom Kultury).
Pracują tu na poddaszu:
1. Obsługa rady gminy, komisji, skargi, rejestr zarządzeń Renata Gąsiorek – kierownik i Joanna Dwornik,
2. Zespół obsługi szkół i przedszkoli kierowany przez Cecylię Koniorczyk a w nim:
a) główna księgowa           - Lucyna Błasiak,
b) księgowość budżetowa         -  Eleonora Kaczmarczyk,
c) kadry             -  Małgorzata Wądrzyk,
d) stanowisko ds. administracyjnych -  Małgorzata Dubich,
e) płace             - Anna Sikora, JoannaTrojak- Piętka.
3. Koordynator ds. Unii Europejskiej          - Marzena Krzepińska
4. Radca prawny              - Przemysław Klapiński,
5. Gminne centrum reagowania kryzysowego, obrona cywilna Krzysztof Szpila i straży pożarnych             - Kazimierz Gałuszka,
6. Gminny Ośrodek Kultury            - Anne Jezierską.
na parterze:
7. Referat spraw obywatelskich i urząd stanu cywilnego, którym kieruje Barbara Caputa. Poza tym pracują:
        a) w dowodach osobistych
        b) w ewidencji ludności
8. Koordynator ds. biuletynu informacji publicznych w osobie Małgorzaty Wykręt,
9. Ochrony informacji niejawnych. Dostęp do informacji publicznych w osobie Magdaleny Drewnianej,
10 Gminna biblioteka publiczna, którą kieruje Grażyna Szlagor a bibliotekarzem jest Bożena Piekiełko,
11 biuro sołtysa – sołtys Adam Górka.
I budynek trzeci: Rynek 5 zwany też „Glinką” tu zlokalizowane są:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, opisany tym samym tytule powyżej którym
kierowała Halina Małczak.
Tu siedzibę ma jeszcze Referat Obsługi Technicznej Instytucji Gminy.
Roboty Publiczne, kierowany przez Zdzisława Mizerę. W ramach tego zespołu pracują:
1.hydraulik, elektryk   – Marek Witkowski,
2.murarz    – Jerzy Sanetra,
3.malarz    – Janusz Kasprzak
4.stolarz    – Jan Rodak,
5.pracownik gospodarczy       – Janusz Kamiński,
6.pracownik leśny   – Wiesław Kowalski.
 

 Opracował: Leonard Augustyniak

Dzisiaj : Czeslawa Fryderyka
Jutro : Daniela Dalidy
Pojutrze : Marii Magdaleny
Pogoda Porąbka z serwisu