Klub Modelarski „Orlik”.

            8 września 1970 roku z inicjatywy Henryka Kołka powołano w Porąbce Koło „Ligi Obrony Kraju” a pierwszym jego prezesem zostaje Stefan Wykręt. Zarząd za punkt honoru przyjął zadanie zorganizowania pracowni modelarskiej, czego podjęli się Antoni Błachut i Henryk Kołek. 17 października 1972 roku Koło otrzymuje z Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Krakowie zestaw modelarski, który wzbogacił pracownię prac ręcznych w Szkole Podstawowej.
 
alt
 
            30 stycznia 1973 roku nowym prezesem Koła zostaje Antoni Błachut. Członkowie bardzo aktywnie włączają się w różne zawody organizowane na szczeblu powiatu lub województwa. I tak np. zawody motocyklowe w Żywcu wygrywa nasz zawodnik Henryk Kołek z pilotem Antonim Błachutem a drugie miejsce zajmuje brat Henryka Sylwester z pilotem Tadeuszem Gajczakiem.
Zarząd Koła organizuje wiele imprez na naszym terenie, jak wystawę modeli pływających, latających, kołowych oraz książki i prasę modelarską w salach Domu Kultury a na pastwisku obok BPIS Święto Latawca. Bardzo dobrze zostały przyjęte zawody strzeleckie o mistrzostwo Porąbki w sali widowiskowej Domu Kultury z broni pneumatycznej (wiatrówki). Startowało 69 zawodników. Pierwszym wśród mężczyzn był Kazimierz Kasperek – 97 pkt., drugi był Ryszard Kaczmarczyk – 93 pkt. a trzeci Krzysztof Woźniak – 89 pkt. Startowały też dziewczęta. Pierwsza była Janina Kasperek – 92 pkt., druga Iza Woźniak – 85 pkt i trzecia Lidia Targosz – 78 pkt.
           20 marca 1976 roku Koło za swoją działalność wyróżnione zostało Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju” przez Zarząd Główny w Warszawie, którą wręczył Józef Malec. Była to piękna i wzruszająca uroczystość.
24 marca 1976 roku modelarze przenoszą pracownię do wcześniej zaadoptowanych pomieszczeń (piwnicy pod sceną) w Domu Kultury. Zerwali ze szkołą, z czego byli bardzo zadowoleni. Całkowitą opiekę przejął na nimi Gminny Ośrodek Kultury i wtedy zaczyna „żyć” modelarnia. Ta grupa młodzieży miała właściwą opiekę i możliwość czynnego udziału w zawodach regionalnych czy krajowych. Zawodnicy zaczęli się liczyć na zawodach, wystawach czy pokazach. Największe jednak sukcesy modelarze odnieśli pod kierownictwem instruktora Henryka Kołka od 1988 roku.
Modelarnia dorobiła się swojego logo i nazwy „Orlik”. Znak graficzny opracował Antoni Błachut nazwę wymyślił Paweł Kołek. W tym czasie 70 % członków modelarni stanowiła rodzina Kołków. Wymienię tylko braci tego rodu: Henryk, Sylwester, Antoni a od nich wywodzi się reszta, czyli ich dzieci.
           W roku 1996. Klub „Orlik” zorganizował I Ogólnopolskie Zawody Modeli Kartonowych o Puchar „Trzech Zapór Rzeki Soły”, które odbyły się w naszym Domu Kultury. Impreza rozwojowa, o której dowiaduje się coraz więcej amatorów modelarstwa, wiedzą też o niej Czesi, Słowacy i Niemcy.
Jak w pierwszych zawodach startowało 29 zawodników z 52 modelami, to w ostatnich było już 240 zawodników, którzy wystawiali blisko 500 modeli. Od pięciu lat pucharowi „Trzech Zapór” towarzyszą mini zloty bardzo oryginalnych pojazdów, np. militarnych Rafała Bier z Bielska, starych samochodów Marka Lekkiego z Bielska, wojskowych z Jednostki Bielskiej, prewencji policyjnej z Bielska, strażackich z sąsiednich jednostek z Bielska i Centralnego Muzeum Pożarnictwa z Mysłowic oraz starych motocykli Ignacego Kocemby z Kobiernic.
Leonard Augustyniak
 
Dzisiaj : Eustachego Marii
Jutro : Anety Bogdana
Pojutrze : Emila Erwina
Pogoda Porąbka z serwisu