Gminne przyjaźnie

          Najwcześniej podjęliśmy współpracę z Gminą Gersheim w Niemczech, z którą zawarliśmy 27 sierpnia 1998 roku, umowę partnerstwa, którą podpisali Lothar Kruft, a z naszej strony wójt Marian Stopczak. Następne kontakty podjęliśmy z Gminą Ustka i w dniu 7 grudnia 2001 roku wójtowie Ustki Tomasz Wszółkowski i Porąbki Czesław Bułka podpisali umowy. Następną umowę partnerską zawarliśmy z miejscowością Turkave na Węgrzech. Podpisała ją wice burmistrz Emilia Kantorne i Podpisywanie umowy z TurkaveCzesław Bułka w dniu 24 kwietnia 2004 roku.
Do tej umowy przyłączyły się jeszcze gminy Jaworze, Kozy, Szczyrk i Wilamowice. Podpisaliśmy też deklaracje współpracy partnerskiej z gminą Turzovka na Słowacji w maju 2005 roku i Polkovice w Czechach w sierpniu 2005 roku. 23 października 2005 roku umowę współpracy partnerskiej zawarliśmy z miastem Auchel we FranUmowa z Turkavecji, a także miastem Salon w Rumunii. Wszystkie te umowy promują współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, stowarzyszeń i organizacji. Dotyczą wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania gminą, budowy i wzajemnego porozumienia i zaufania. Wszystkich „zaprzyjaźnionych” mieliśmy okazję poznać na Dniach Porąbki 2006 roku. Z naszej strony gościnnie byli już w Ustce, sportowcy z „Zapory”, chór „Zasolnica”, zespół „Porąbczanie”. W Turkave przebywała młodzież z Publicznego Gimnazjum Jana Pawła II w Porąbce, chór „Zasolnica” i orkiestra dęta Domu Kultury. Wszyscy bardzo sobie chwalili gościnność naszych nowych przyjaciół i pozostawili zaproszenia na spotkanie w Porąbce.
Dzisiaj : Czeslawa Fryderyka
Jutro : Daniela Dalidy
Pojutrze : Marii Magdaleny
Pogoda Porąbka z serwisu