Podziękowanie.

            1 Listopada, jak co roku, odbyła się kwesta na cmentarzu komunalnym w Porąbce. W tym roku zebrano 6311 zł. Komitet Cmentarny, Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie.