• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Herb Porąbki

         Pod takim tytułem Towarzystwo Przyjaciół Porąbki przystąpiło do jednoznacznego określenia wyglądu herbu Porąbki. Na wstępie trzeba przypomnieć , że Porąbka jak historia mówi była wsią szlachecko - królewską , ale nie miała jednoznacznie określonego herbu. Dotychczasowy kształt i wygląd został opracowany przez artystę amatora Stanisława Bułkę , który to na podstawie odbitki pieczęci Gminy z roku 1877 i 1900 namalował wygląd herbu . Herb powyższy się przyjął i jest szeroko stosowany w Porąbce. Czy to jest prawidłowy wygląd herbu ? nie jesteśmy wstanie określić. Ciekawą historie przedstawił na spotkaniu Forum Porąbczan zorganizowanym przez TPP w Domu Kultury, pan Antoni Błachut , który twierdzi że w miejscu usytuowania rogów umieszczona była litera U od nazwy imienia Św. Urbana. Jest to teza ciekawa ale niema dla niej żadnych dowodów potwierdzających jej słuszność. Zebrane forum jednoznacznie wypowiedziało się że wygląd herbu powinien być taki jak dotychczas stosowany. Na takiej podstawie TPP postanowiło określić kształty gabarytu , wymiary i koloryt herbu.


1. Kształt gabarytu zewnętrznego to dolna część wyglądu zamkniętego serca, górna część to dwa ścięte naroża połączone wklęsłym dnem.
2. Wymiary powinny być proporcjonalne do gabarytu.
Np. wymiar całkowity pionowy a = 1
całkowity poziomy b = 0,89a
wysokość ścięcia c = 0,82a
szerokość ścięcia d = 0,55a
średnica zewn. gwiazdki e = 0,17a
średnica wewn. gwiazdki f = 0.03a
wysokość rogów g = 0,39a
rozstaw rogów h = 0,52a
szerokość rogów i = 0,12a
szerokość przepaski rogów j = 0,09a
pionowy ustawienia rogów k = 0,17a
pionowy ustawienia gwiazdki l = 0,6a
Gwiazdka ośmioramienna jak i rogi ustawione w osi pionowej herbu. Kolor herbu to tło całkowite zielone , w koło obwódka żółta i czarna. Gwiazdka i rogi w kolorze brązu rozjaśnione kolorem żółtym. Uwaga szkic przedstawia wymiarowanie herbu. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Porąbki zwróci się do wójta i radnych o zatwierdzeniu herbu.

Harężlak Edmund