• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kalendarium Historyczne Porąbki cz. VI - lata 2001 - 2008

01. 01. 2001 r. w jednym z budynków po byłym ośrodku Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Kozubniku policja wykryła  i zlikwidowała laboratorium do produkcji amfetaminy. Proceder ten trwał jeden rok.
31. 01. 2001 r. powołano do życia Parafialny Klub Sportowy „Milenium”, prezesem zostaje ks. Andrzej Zawada.
31. 03. 2001 r. z rąk J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Pieronka 57 naszych i 42 z Międzybrodzia Bialskiego młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania.
02. 06. 2001 r. w naszym Domu Kultury koncertuje „Golec u Orkiestra”.
06. 2001 r. powstało Stowarzyszenie Agroturystyczne „Chata”.
23. 07. 2001 r. mieszkańcy Kozubnika dowiadują się, że ich kaplica pod wyzwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych została okradziona ze 100 – letniego obrazu Matki Boskiej, Figurki Maryi, Figurki Upadającego Jezusa, Mosiężnej Pasyjki i Trójramiennego Lichtarza.
30. 08. 2001 r. Rada Gminy uchwala regulamin nagrody Gminy Porąbka „Srebrna Róża”, pierwszym laureatem zostaje Teresa Wykręt mieszkanka Porąbki.
09. 2001 r. gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej autobus szkolny zwany „Gimbusem”.
04. 10 2001 r. do sióstr Klarysek od wieczystej adoracji wstępuje Beata Górecka. Przyjmuje imię Siostra Maria Elżbieta od Królowej Różańca Świetego.
13. 12. 2001 r. powołano Komisariat Policji dla Gminy Porabka, Wilamowice i Kozy z siedzibą w Kobiernicach. Komendantem zostaje nadkom. Krzysztof Chrobak.
19. 05. 2002 r. dokonano poświęcenia i otwarcia przebudowanego rynku w centrum wsi.
27. 05. 2002 r. gradobicie na niespotykaną skalę przeszło przez Porąbkę i okolice.
22. 07. 2002 r. wycięto 80 – letnie lipy rosnące w obejściu posesji kościoła.Zagrażały bezpieczeństwu.
27. 07–10. 09. 2002 r. maturzysta Piotr Bułka, nasz mieszkaniec, z kolegą Józefem Kajtą z Hecznarowic z pomocą sponsorów zajechali na rowerach z Polski do Norwegii na najdalej wysunięty na północ Europy półwysep Nordkapp. Trasa wiodła z Suwałk przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię.
01. 09. 2002 r. dyrektorem Domu Wczasów Dziecięcych zostaje Wojciech Zięba, funkcję tą pełni nadal.
2002 r. wybudowano zapasową treningową płytę boiska piłkarskiego przy ulicy Krakowskiej, za ośrodkiem „Bukowiec”.
10. 11. 2002 r. przewodniczącym Rady Gminy powołany zostaje Stanisław Kołodziejczyk.
10. 11. 2002 r. wójtem gminy ponownie zostaje Czesław Bułka, ale nie z wyboru przez Radnych tylko w bezpośrednim głosowaniu mieszkańców naszej Gminy w drugiej turze.
18. 11. 2002 r. starostą powiatu bielskiego po ostatnich wyborach zostaje nasz mieszkaniec Andrzej Płonka.
29.11.2002 r. pasjonaci śpiewu utworzyli chór, który przyjął nazwę „Zasolnica”, kierownikiem muzycznym jest Krzysztof Martyniak a prezesem Anna Augustyniak – Soj.
01. 05. 2003 r. oddano do użytku nowy żelbetonowy most na potoku Wielka Puszcza ( ul. Żywiecka ).
0.6. 2003 r. Parafie opuszcza ks. Krzysztof Gałecki a na jego miejsce przychodzi ks. Paweł Hubczak.
5 - 6 .06. 2003 r. gościła delegacja z Gersheim (Niemcy) z miejscowości, z którą Gmina podpisała w 1998 r. list intencyjny o patronackiej współpracy.
07. 06. 2003 r. prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Zapora” zostaje Janusz Kierpiec. Przez Porąbkę przejeżdża wyścig kolarski „EKOTUR” z premią górską w Wielkiej Puszczy.
7 – 8. 06. 2003 r. odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 58, 83% społeczeństwa poszło do urn z czego 80% było „za”. W naszym sołectwie przedstawiało się to następująco: z ogółu uprawnionych do głosowania 2944 osób do głosowania przyszło 2032 osoby co dało 60% obecnych przy urnach. Za przyjęciem było 1610 osób, przeciw 409 osób. W ogóle nie przyszło 912 osób.
19 – 20. 07. 2003 r. odbył się festyn „Lato z folklorem w Porąbce” w ramach 6 edycji Złotej Miejscowości woj. katowickiego organizowanej przez Radio Katowice i Dziennik Zachodni.
2003 r. przeprowadzono renowacje kaskad i zapory rumoszowej na potoku Wielka Puszcza oraz wybudowano drugą zaporę rumoszową na potoku Mała Puszcza.
09. 2003 r. ukończono ogrodzenie posesji plebani od strony kościoła. Rok wcześniej, późną jesienią wykonano ogrodzenie od strony rynku.
2003 r. przełożono kamienną posadzkę i doprowadzono energię elektryczną przystosowując kaplicę św. Urbana do pełnienia roli domu przedpogrzebowego z katafalkiem.
16 – 17. 10. 2003 r. na terenie parafii zorganizowano 24 godzinny bieg sztafetowy z różańcem w celu uczczenia 25 - lecia pontyfikatu Jana Pawła II. W sztafecie biegli: wójt, ksiądz kanonik, młodzież szkolna i parafianie.
13. 11. 2003 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki organizuje „Forum Dyskusyjne” dot. ustalenia daty powstania osady Porąbka. W forum uczestniczyli: wójt, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Biblioteka, Koło Gospodyń Wiejskich, Straż, emeryci i renciści, dyrektorzy szkół.
12. 2003 r. wieś liczy 3 796 mieszkańców. W tym roku urodziło się 25 dziewczynek i 17 chłopców. Zmarło natomiast 35 osób.
12. 2003 – 01. 2004 r. pomiędzy Domem Kultury a Urzędem Gminy wybudowano okolicznościową szopkę bożonarodzeniową, do której wprowadzono żywe zwierzęta: osły, lamę, sarnę, owcę, bażanty, kaczki, króliki, papugi. W dniach świątecznych również żywe postacie Świętej Rodziny. Miejsce to cieszyło się wielkim powodzeniem. Inicjatorem i twórca szopki był ks. Paweł Hubczak.
08. 02. 2004 r. w Klubie Sportowym „Zapora” odbyły się wybory. Prezesem zostaje Henryk Jurczak.
02. 03. 2004 r. w klubie sportowym „Milenium” z funkcji prezesa odchodzi ks. Andrzej Zawada, na jego miejsce wybrano Andrzeja Płonkę, starostę bielskiego.
01. 05. 2004 r. Polska przyjęta zostaje do Unii Europejskiej
24. 03. 2004 r. w urzędzie wojewódzkim w Szolmah ( Węgry ) wójt Czesław Bułka podpisał oficjalnie umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy naszą gminą a węgierską Turkeve. Umowę podpisał również starosta powiatu bielskiego Andrzej Płonka oraz gminy: Kozy, Jaworze, Szczyrk i Wilamowice. W ramach tego porozumienia na Węgry pojechało w tym roku 40 – osobowa grupa naszych gimnazjalistów, a w dniach 3 – 5 września 15 – osobowa grupa reprezentantów naszej gminy na dni Turkeve.
06. 2004 r. Ksiądz Józef Strączek obchodzi 90 lat i 65 lat kapłaństwa. W Gościu Niedzielnym ukazuje sie artykuł ze zdjęciem z tych uroczystości, jak członkowie TPP wręczają kwaty jubilatowi.
08. 06. 2004. r. sprzed Domu Kultury wystartował kolejny etap wyścigu kolarskiego „Ekotur” również z metą w Porąbce. Wyścig wygrała Maja Włoszczowska, znana zawodniczka.
2004 r. kaplica św. Urbana po pracach adaptacyjno - przystosowawczych i kompletnym remoncie spełnia funkcję Domu Przedpogrzebowego. Pierwsza chowaną osobą z kaplicy był Marian Jurczak, było to 5 sierpnia.
lato 2004 r. odnowiono poprzez piaskowanie mury kościoła, które potem zostały zaimpregnowane specjalnym środkiem chemicznym. Czynność tą wykonano na murach okalających posesję kościoła oraz fundamentach plebanii i sal katechetycznych.
11 – 13. 06. 2004 r. odbyła się kolejna edycja „Dni Porąbki” zorganizowana przez GOK, na których wręczono I edycję „Porąbczanina roku 2004” Orkiestrze Dętej. Nominowanymi oprócz orkiestry byli: ks. Józef Strączek oraz Leonard Augustyniak. Inicjatorem tej nagrody jest Towarzystwo Przyjaciół Porąbki. Chyba nie przypadkiem pod wieczór pokazał się były premier Jerzy Buzek, kandydujący do Parlamentu Europejskiego.
13. 06. 2004 r. odbyły się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. W Porąbce uprawnionych do głosowania było 2921 osób. Głosowało zaledwie 733 osoby co dało 25,1 % frekwencji ogółu mieszkańców. Średnia krajowa wyniosła 20,83 %.
20. 06. 2004 r. po rundzie wiosennej drużyna piłkarska seniorów naszego klubu w lidze okręgowej zajęła 4 miejsce. Trenerem jest Erwin Wojtyłko.
12. 09. 2004 r. w siedmiu obwodach naszej Gminy odbyły się wybory uzupełniające do Senatu. Frekwencja wyniosła zaledwie 4,9 %.
17. 10. 2004 r. w Domu Kultury odbył się konkurs chórów XII edycji „Trojoka Śląskiego”. Naszą gminę reprezentował chór „Potok” z Czańca oraz „Zasolnica” z Porąbki. Był też gościnnie chór z Czech
i Słowacji.
23. 10. 2004 r. Koło Gospodyń Wiejskich obchodziło jubileusz 75 – lecia swojej działalności. Głownym motywej uroczystości było hasło „Połącz stare z młodym”. Za swą działalność Koło zostało uhonorowane nagrodą gminną „Srebrnej Róży”.
11. 11. 2004 r. nadano księdzu kanonikowi Józefowi Strączkowi honorowe obywatelstwo gminy Porąbka.
11. 11. 2004 r. po rundzie jesiennej zakończonej 11 listopada seniorzy LKS u „Zapora” zajmują 8 miejsce w lidze okręgowej. Juniorzy są pierwsi w swojej grupie, natomiast trampkarze zajmują miejsce trzecie. Trenerem jest Erwin Wojtyłko i Andrzej Jurczak.
15. 11. 2004 r. w programie TVP 2 pt. „Pytanie na śniadanie” wystąpił nasz lekarz Kazimierz Pyzia z zagadnieniami medycyny komplementarnej.
11. 2004 r. na budynku Ireneusza Pawicy ( ul. Bukowska 7 ) zainstalowano radiową antenę internetową. Wcześniej urządzenie takie ma już szkoła.
31. 12. 2004 r. zaprzestał pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej lekarz Kazimierz Pyzia.
2005 r. Kolejna edycja „Dni Porąbki”, na której wręczono II Porąbczanina roku 2005 dla straży pożarnej w Porąbce.
2005 r. TPP i TMZŻ biorą udział w pierwszym zjeździe Towarzystw Regionalnych w Rudzicy
styczeń 2005 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki odkryło hodowcę ptaków ozdobnych, jest nim Grzegorz Mas ul. Centralna 22. W jego oranżerii spotkaliśmy: bażanta diamentowego, srebrnego i złotego, przepiórkę chińską i japońska, kaczki mandarynki, gęsi garbonose, papugi, gołębie, kanarki, a nawet ryby.
30. 01. 2005 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki oraz Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych zorganizował w sali klubowej Domu Kultury spotkanie z okazji 60 – tej rocznicy wyzwolenia Porąbki. Wzięły w nim udział osoby które były świadkami wkroczenia Wojsk Radzieckich i tworzenia się nowych władz w Porąbce. Obecny był wójt Czesław Bułka i radni Krzysztof Pardela i Roman Pękala.
30. 01. 2005 r. dziś parafianie zostali zaskoczeni wyjątkowym wydarzeniem. Przy ołtarzu pokazał się o. „Pascal” – czarnoskóry duchowny z Konga, który doskonale radził sobie w naszym języku czytając ewangelię i głosząc Słowo Boże.
25. 02. 2005 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki przekazało bibliotekom: Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Bibliotece Gminnej po jednym egzemplarzu książki pt. „Porąbka w 2000 roku” oraz broszury pt. „Historyczny Skrót Dziejów Porąbki”, „Kalendarium historyczne wsi Porąbka”
05. 05. 2005 r. Wybory do zarządu TPP. Prezesem zostaje Edmund Harężlak, a wiceprezesami Jerzy Kondraszuk i Rafał Główka
06. 2005 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki i Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej biorą udział w I Powiatowym Forum Towarzystw, Miłośników i Przyjaciół swoich miejscowości, które odbyło się w Rudzicy.
08. 2005 r. Młodzi Porąbczanie biorą udział w XX Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii
25. 08. 2005 r. Porąbkę nawiedza wielka, ale to wielka niespodziewana powódź. Najbardziej ucierpiały Wielka Puszcza i Kozubnik. Skutki tej powodzi ponosimy do dziś.
2006 r. Kolejna edycja „Dni Porąbki”, na której wręczono III Porąbczanina roku 2006 dla ks. Józefa Strączka.
2006 r. TPP i TMZŹ biorą udział w II zjeździe Towarzystw Regionalnych w Bestwinie.
05. 06. 2006 r. Wykonano generalny remont organów w kościele parafialnym.
08. 06. 2006 r. uroczyste obchody 10 –lecia w Gimnazjum nadania szkole imienia Jana Pawła II. Uroczystości kościelnej przewodniczył ks. Bp. Janusz Zimniak.
08. 09. 2006 r. nasz kościół parafialny obchodzi 100 – lecie swego istnienia. Więcej wiadomości w sygnaturce nr 61.
2006 – 2008 r. mamy bardzo łagodne dwie zimy, prawie bez mrozów i większych opadów śniegu.
2007 r. Kolejna Edycja Dni Porąbki, na której wręczono IV Porąbczanina roku 2007 dla Spółki Leśnej w Porąbce.
2007 r. TPP i TMZŹ biorą udział w II zjeździe Towarzystw Regionalnych w Kozach.
21. 10. 2007 r. odbyły się przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu, po dwu – letniej koalicji „Prawa i Sprawiedliwości” pod przewodnictwem Lecha Kaczyńskiego, „Samoobrony” pod przewodnictwem Andrzeja Leppera i „Ligi Polskich Rodzin” pod przewodnictwem Romana Giertycha. Wybory wygrała „Platforma Obywatelska” pod przewodnictwem Donalda Tuska, która utworzyła Rząd w koalicji z „Polskim Stronnictwem Ludowym” pod przewodnictwem Waldemara Pawlaka. W Porąbce uprawnionych do głosowania było 3031 osób. Do urn przyszło 1785 mieszkańców.
02. 12. 2007 r. chór „Zasolnica” obchodzi 5 – lecie istnienia. Z tej okazji w niedziele uczestniczył w dziękczynnej Mszy Świętej, po której dał piękny koncert, przyjęty brawami na stojąco.
19. 01. 2008 r. 126 osób (dwa roczniki) otrzymują bierzmowanie z rąk Metropolity Lwolskiego ks. Kardynała Mariana Jaworskiego. W uroczystości uczestniczyli ks. kanonik Eugeniusz Nycz, ks. kanonik senior Józef Strączek i wikary Marcin Mędrzak. Pobyt Metropolity wzbogacił naszą parafie w relikwie błogosławionego Abp Józefa Bilczewskiego.
2008 r. 50 lat orkiestry dętej w Porabce
2008 r. 60 lat klubu sportowego „Zapora” w Porąbce i wręczenie Porąbczanina roku 2008
2008 r. IV zjazd Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielsko- Bialskiego w Porąbce, organizowany przez TPP i TMZŻ