• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kalendarium Historyczne Porąbki cz. III lata 1945 - 1970

28. 01. 1945 r. wyzwolenie Porąbki przez Armię Czerwoną.
30. 01. 1945 r. powołano Tymczasowy Komitet Porządkowy, przewodniczącym jest Władysław Błasiak.
30. 01. 1945 r. powołano Milicję Obywatelską do pilnowania mienia, komendantem jest Jan Mreńca.
13. 02. 1945 r. reaktywowano Gminę Zbiorczą : Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie z siedzibą w Porąbce. Wójtem zostaje Teofil Marusza z Kóz. Nastąpił również wybór sołtysa, którym został Franciszek Wawak.
28. 02. 1945 r. dom Antoniego Mreńcy nr. 142 obecnie ul. Centralna 2 zajęty został przez Armię Radziecką na kwaterę głównodowodzącego frontu ukraińskiego dla gen.Georgia Żukowa. Stan taki trwał do końca kwietnia tego roku.
28. 02. 1945 r. dom Jana Grabskiego nr. 32 obecnie ul. Cedrowa zajęty został przez Armię Radziecką na szpital polowy. Oprócz żołnierzy radzieckich pomoc medyczną otrzymywali również mieszkalńcy. Stan taki trwa do końca kwietnia tego roku.
02. 1945 r. powołano partię polityczne:- Polską Partię Robotniczą, sekretarzem był Stefan Wykręt, Polską Partię Socjalistyczną przewodził jej Franciszek Walusiak oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z przewodniczącym Władysławem Błasiakiem.
I kw. 1945 r. powstało Koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, pierwszym przewodniczącym jest Władysław Błasiak oraz Związek Walki Młodych z przewodniczącym Władysławem Bieńkiem.
I kw. 1945 r. założono Spółdzielnię Rolniczo – Handlową „Wspólnota”, przewodniczącym jest Władysław Błasiak.
30. 03. 1945 r. powołano nowego wójta gminy, jest nim Albin Bakalarski.
04. 1945 r. kierownikiem szkoły zostaje Józef Świerczek, a w Wielkiej Puszczy Józef Świątek.
15. 06. 1945 r. miało miejsce poświęcenie i oddanie do użytku pierwszej motopompy strażackiej jakiej nikt nie miał w okolicy.
29. 06. 1945 r. dokonano wyboru prezydium Gminnej Rady Narodowej, przewodniczącym zostaje Władysław Błasiak.
29 - 30. 06. 1945 r. odbył się w Porąbce pierwszy zlot organizacji młodzieżowych powiatu bielskiego.
30. 06. 1945 r. w Porąbce odbył się Powiatowy Zlot organizacji młodzieżowych w ramach obchodów „Święta Morza”.
1945 – 1946 r. wyjechało około 70 rodzin na Ziemie Odzyskane, część z nich powróciła w latach późniejszych, niezadowolonych z panujących tam warunków.
1945 – 1948 r. prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola” na bukowcu zostaje Maciej Kołek.
1945 – 1952 r. kierownikiem Domu Dziecka jest Zofia Paleolog.
XII. 1946 r. powstało Koło Łowieckie „ Porąbka”. Założycielem jest Karol Niemczyk nadleśniczy Nadleśnictwa Porąbka.
16. 08. 1947 r. powołano Komitet Rozbudowy Szkoły Powszechnej przewodniczącym jest Henryk Grzybowski.
16. 08. 1947 r. wójtem gminy Porąbka zostaje Franciszek Gałuszka a sołtysem wsi wybrano Leopolda Błasiaka.
12. 1947 r. powołano Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Kobiernicach. Pierwszym prezesem zostaje Władysław Błasiak.
18. 07. 1948 r. na nowo wybudowanej płycie boiska rozgrywamy pierwszy mecz w piłkę nożną z Kobiernicami, który przegraliśmy 3:2.
07. 1948 r. miał miejsce Kongres Zjednoczeniowy wszystkich organizacji młodzieżowych w Polsce i powołano Związek Młodzieży Polskiej. Pierwszym przewodniczącym miejscowego Koła został Władysław Gałuszka.
15. 08. 1948 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Domu Kultury.
1948 r. sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Franciszek Wawak, funkcje tą pełni do 1956 r.
1948 – 1966 r. wybudowano Dom Kultury wraz z salą widowiskową w centrum Porąbki.
04. 12. 1948 r. Franciszek Drabek zostaje nowym przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej na miejsce Władysława Błasiaka.
01. 09. 1949 r. rozpoczyna pracę przedszkole. Pierwszą kierowniczką zostaje Anna Świeża, pełni tą funkcję do 1954 r.
1949 r. podjęto pracę przy nadbudowie piętra budynku szkoły podstawowej, którą ukończono w 1952 r.
01. 09. 1949 r. utworzona zostaje filia szkoły podstawowej w Kozubniku dla I i II klasy, kierownikiem zostaje Stefan Jarosz, dzieci uczą się w salach domu wynajętych od Zofii Wawak.
1949 – 1958 r. prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola” na Bukowcu zostaje Jan Szymalski.
11. 09. 1950 r. wciągnięto na wieżę kościelną trzy nowe dzwony.
1950 r.
dla potrzeb szkoły w Kozubniku wynajęto dom od Karola Kaczmarczyka, gdzie uczą się dzieci III i IV klasy.
1948 – 1966 r. wybudowano Dom Kultury wraz z salą widowiskową w centrum Porąbki.
31. 12. 1950 r. ulega likwidacji powiat biała krakowska. Gminę Porąbka przyłączono do powiatu żywieckiego.
01. 01. 1951 r. ulega likwidacji powiat Biała, gmina Porąbka przyłączona do powiatu żywieckiego
1951 – 1962 r. kierownikiem szkoły w Kozubniku zostaje Stanisława Krajewska.
1952 r. pierwszy wyścig samochodowy na Podbeskidziu o nazwie „Wisła”, którego trasa wiedzie również naszymi drogami.
1952 r. rozpoczęto budowę Zakładów Metali Lekkich w Kętach, przy budowie pracuje bardzo dużo Porąbczan.
18. 08. 1952 r. do parafii przybywa ks. Julian Barcik, który po kilku tygodniach pracy popada w konflikt z proboszczem. Powstała kłótnia parafialna, która podzieliła mieszkańców na zwolenników i przeciwników jednego lub drugiego duchownego.
01. 09. 1953 r. kierowniczką przedszkola zostaje Maria Nycz. Stanowisko to piastowała do 1956 r.
01. 09. 1953 r. kierownikiem szkoły w Wielkiej Puszczy zostaje Stanisława Jezierska , stanowisko to piastuje do 1960 r.
1953 – 1968 r. kierownikiem Domu Wczasów Dziecięcych jest Franciszek Kliś.
01. 09. 1953 r. ze szkół usunięto przez władzę naukę religii.
10. 10. 1953 r. wybudowano przy zaporze hydroelektrownie o mocy 12,6 MW. Przedsiębiorstwo które budowało elektrownię miało nazwę: „ Elektrownia Wodna w Porąbce i Przewóz w Budowie”. Dyrektorem był Henryk Józefowicz. Kierownikiem elektrowni zostaje Antoni Olszewski. Funkcję tą pełnił do końca roku.
01. 01. 1954 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze jest Józef Zubrzycki. Funkcje tą pełni do 31. 03. 1955 r.
01. 01. 1954 r. na parafie przybywa ks. Adam Świerczek.
02. 02 .1954 r. do Porąbki przybywają siostry zakonne „Duchaczki”.
1954 r. rozwiązano Gminy Zbiorowe i powołano Gromadzkie Rady Narodowe, czyli każda wieś była samodzielną jednostką administracyjną, przewodniczącym GRN został wybrany Stefan Wawak. Stanowisko to piastował do 1957 r.
1954 r. wybudowano na zboczu Snozy od strony północno – zachodniej skocznię narciarską, inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Eugeniusz Wawak.
1954 r. Prezesem LZS „Zapora” zostaje Kazimierz Niemczyk.
1954 – 1957 Wawak Stefan zostaje przewodniczącym GRN w Porabce.
1955 r. Prezesem LZS „Zapora” zostaje Józef Świerczak.
01. 01. 1955 r. ulega likwidacji Gmina Porąbka. Powstają w każdej wiosce urzędy gromadzkie.
01. 04. 1955 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Stanisław Buła. Funkcje tą pełni 30. 04. 1963 r.
07. 1955 r. w Warszawie odbył się V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Z Porąbki udział wzięli: Stefania Dudziak, Eugeniusz Królicki, Kazimierz Gibas, Jan Janosz i Marian Gałuszka.
16. 04. 1956 r. umiera ks. Stanisław Szybowisk i przez okres jednego roku obowiązki administrowania parafią pełni ks. Adam Świerczek.
01. 09. 1956 r. kierownikiem przedszkola zostaje Rozalia Gawęda, funkcję tą pełni do 1961 r.
21. 02. 1957 r. na miejsce ks. Stanisława Szybowskiego przybył na parafię
ks. Józef Strączek.
1957 – 1963 r.
I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Józef Martyniak.
04 .1957 r. reaktywowano Kółko Rolnicze, prezesem zostaje Leopold Błasiak.
02. 02. 1958 r. przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej zostaje Leopold Błasiak, stanowisko to piastuje do 1965 r.
1958 – 1963 r. pierwszym dyrektorem Domu Kultury jest Wiktor Grabski.
1958 r. założono orkiestrę dętą przez Wiktora Grabskiego, Wojciecha Kołka, Pawła Mreńce, dyrygentem zostaje Leopold Balcy.
1958 r. Poczta Polska wydaje znaczek o Porąbce, przedstawia on lecący samolot nad zaporą.
1958 r. uruchomiono punkt weterynaryjny w domu Kasperka pod Bukowcem. Lekarzem jest Zbigniew Fucik i Marian Zając.
01. 09 .1958 r. kierownikiem szkoły w Wielkiej Puszczy zostaje Czesław Suchoń, funkcje tą pełni do 31.08.1965 r.
1958 r. Porąbkę zalewa wielka woda – powódź. Zerwany zostaje na Sole most, woda płynie przez wieś.
01. 09. 1958 r. dzieci z Kozubnika rozpoczęły naukę w strychowych pomieszczeniach osiedlowego Domu Ludowego zaadoptowanych na sale lekcyjne.
05. 1959 r. po raz pierwszy została odprawiona Msza Święta w Kaplicy św. Urbana
1959 – 1964 r. prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola” zostaje Franciszek Kołek
1959 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Zdrowia.
1959 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie przekazała Trzonkę w administrację parafii w Porąbce
15. 06. 1960 r. reaktywowano Kolo Gospodyń Wiejskich, przewodniczącą zostaje Ludwika Bułka.
09. 10. 1960 r. Straż Pożarna otrzymuje samochód bojowy marki „Lublin”.
05. 09. 1960 r. powstaje Spółdzielnia Zdrowia , której gabinety lekarskie zlokalizowano w strychowych pomieszczeniach Domu Kultury. Pierwszym lekarzem jest Krystyna Niepokulczycka.
1960 r. wybudowano na Sole nowy drewniany most.
1960 – 12. 11. 1967 r. trwa budowa zapory i jeziora „Czaniec”.
1960 r. punkt weterynaryjny przeniesiono do budynku starej szkoły w centrum wsi.
1960 – 1971 r. trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej. Do już istniejącego budynku dobudowano skrzydło od strony wschodniej i salę gimnastyczną.
15. 05. 1961 r. kierownikiem przedszkola zostaje Czesława Wawak, stanowisko to piastuje do 30. 06. 1984 r.
1961 r. ówczesny sołtys Franciszek Walusiak stracił stanowisko, że wyremontował kaplicę św. Urbana bez zgody władz.
1961 – 1964 r. funkcję sołtysa wsi pełni Benedykt Matuszczak.
17. 12. 1961 r. prezesem LZS „Zapora” zostaje Stanisław Gałuszka.
1962 r. Kółko Rolnicze zakupiło pierwszy ciągnik „Zetor” do prac polowych oraz rozpoczęło budowę garaży na sprzęt rolniczy.
1962 r. prezesem LZS „Zapora” zostaje Kazimierz Niemczyk, poza piłką nożną wprowadzono treningi bokserskie.
1962 r. oddano do użytku nowy most w Kobiernicach.
1962 r. Straż otrzymuje sztandar, ufundowany przez społeczeństwo.
1962 – 1986 r. otwarto przedszkole na Bukowcu, kierowniczką zostaje Cecylia Gałuszka.
01. 05. 1963 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Antoni Olszewski. Funkcję tą pełni do 31. 12. 1969 r.
26. 06. 1963 r. święcenia kapłańskie przyjmuje Kazimierz Wawrzyczek. Jest on drugim księdzem wywodzącym się z naszej parafii.
29. 06. 1963 r. powstaje na podstawie zarządzeń władz Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej, jej przewodniczącym zostaje Piotr Bułka.
29. 06. 1963 r. prezesem Wspólnoty Leśnej „Hola” na Bukowcu zostaje Wojciech Kołek.
08. 09. 1963 r. w czasie uroczystości odpustowej poświęcone zostały w naszym kościele nowe ograny, wykonane przez firmę Biernackiego z Krakowa.
1963 – 1965 r. opracowano dla wsi plan przestrzennej zabudowy. Do tej pory panował chaos urbanistyczny.
1963 – 1969 r. prezesem Kółka Rolniczego zostaje Stanisław Mreńca.
1963 r.
sportowcy tracą boisko, na płycie ma swoją bazę firma budująca Zaporę „Czaniec”. Drużyna piłkarska rozgrywa swoje mecze na boiskach w Kobiernicach, Czernichowie i Bujakowi a nawet
w Oczkowie.
1963 – 1970 r. kierownikiem szkoły w Kozubniku zostaje Janina Pielesz.
1963 r. rozpoczęto budowę ujęcia wody na zbiorniku „Czaniec” dla Śląska.
1964 – 1966 r.
wybudowano Lecznicę Zwierząt.
1964 – 1967 r. I Sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Władysław Matuszczak.
1964 – 1971 r. funkcje sołtysa wsi pełni Józef Iskierka.
1964 – 1974 r. dyrektorem Domu Kultury zostaje Kazimierz Niemczyk.
1965 r. rozpoczyna się budowa Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego z Katowic w Kozubniku. Ośrodek funkcjonował do roku 1996 r.
30. 06. 1965 r. przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej zostaje Stanisław Mreńca, funkcję tą pełni do 31. 12. 1972 r.
1965 – 1966 r. kierownikiem Zapory zostaje Karol Ring.
1965 – 1972 r. dyrygentem Orkiestry Dętej przy Domu Kultury w Porąbce jest Józef Wardas.
1965 – 1978 r. Prezesem Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej zostaje Piotr Bułka.
1965 – 1970 r. Prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola” na Bukowcu zostaje Jan Kaspera.
1965 – 1973 r. dyrektorem Szkoły w Kozubniku zostaje Józef Mieszczak.
1966 – nadal kierownikiem Zapory na Sole zostaje Mikołaj Filimoniuk.
1966 r. Prezesem Ludowego Zespołu Sportowego zostaje Kazimierz Kocemba, od jesieni tegoż roku zawieszona zostaje wszelka działalność sportowa.
1967 r. wybudowano budynek „wodomistrzówki” pod zaporą „Czaniec.”
1967 r. odwodniono rurami o grubości 80 – 100 cm całe centrum wsi aż do zapory „Czaniec”.
01. 09. 1967 r. wdrożona zostaje 8 – klasowa szkoła podstawowa.
1968 – 1999 r. kierownikiem zapory „Czaniec” zostaje Aleksander Ostrykiewicz.
1968 r. Jan Gałuszka, Marian Mreńca, nasi mieszkańcy byli zawodnikami sekcji ciężarowej „Hejnału „ Kęty.
01.09. 1968 r. kierownikiem Domu Wczasów Dziecięcych zostaje Leonard Augustyniak, funkcję tą pełni do 30. 10. 1985r.
1968 – 1972 r. I sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Leonard Augustyniak.
21. 07. 1969 r. rozpoczęto budowę drugiego boiska sportowego, na którym gramy do dziś.
1969 r. ks. Józef Strączek odprawia pierwszą Mszę Święta w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w Wielkiej Puszczy.
01.09. 1969 r. kierownikiem Szkoły zostaje Stanisław Brodka, funkcję tą pełni do 31.08.1999 r.
1969 – 1971 r. Prezesem Kółka Rolniczego zostaje Franciszek Wykręt.
01. 01. 1970 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Zbigniew Mleczko. Funkcję tą pełni do 31. 04. 1974 r.
1970 – 1990 r. całkowicie przebudowano Ośrodek Zarybieniowy. Powstał nowoczesny kompleks hodowlany.
23. 08. 1970 r. tydzień przed otwarciem nowej szkoły w Kozubniku wybucha pożar, który niszczy całe poddasze oraz zmagazynowany sprzęt. Przyczyny pożaru nie ustalono. Od tego roku szkolnego Kozubnik prowadzi nauczanie w klasach 1 – 7. Nauke rozpoczęło 150 uczniów. Jest Szkołą Podstawową numer 2 w Porąbce.
30. 08. 1970 r.
z okazji 75 – lecia powołania OSP wmurowano akt erekcyjny w mury nowo budujacej się remizy. Prezesem jest Władysław Wawak a naczelnikiem Stanisław Wykręt.
01.09. 1970 r. kierownikiem Szkoły w Kozubniku zostaje Jan Pajestka.
08. 09. 1970 r. powstał Klub Modelarski „Orlik”. Założycielami są Henryk i Sylwester Kołek, Antoni Błachut, Stefan Wykręt.