• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Ciekawostki z historii Porąbki lata 1900 - 1939

           Mijają lata, zmieniają się pokolenia . Zostaje tylko historia, która powinna być źródłem czerpania mądrości dla potomnych. Jedną z ciekawostek historycznych dotyczących Porąbki niech będą wspomnienia sprzed stu lat czyli z roku 1900-go. Porąbka wraz z całą Galicją należała do zaboru austro-węgierskiego . Pieniądzem obiegowym była wówczas korona.

Przed rokiem 1900 Porąbką władali Jan Kanty Koniorczyk – wójt który był niepiśmienny (podpisywał się krzyżykiem). Radnymi byli: Jan Kanty Iskierka, Franciszek Błasiak, Michał Kocęba, Józef Szczypka, Michał Bułka, Wojciech Wykręt, Jan Błasiak, Franciszek Fabia, Tomasz Mreńca, Franciszek Pszczółka, Józef Gibas. Po wyborach 1900 roku wójtem został Józef Gibas. Radni to: Franciszek Walusiak , Wojciech Walusiak, Franciszek Pszczółka, Franciszek Fabia, Jan Błasiak, Tomasz Mreńca, Jan Konior, Jan Kanty Koniorczyk, Paweł Jurczak, Jan Kanty Wykręt, Jan Bułka. Po kolejnych wyborach w1901 roku wójtem został Jan Gałuszka , a radnymi: Tomasz Mreńca, Wojciech Wykręt, Józef Kula, Wojciech Janosz, Bartłomiej Wawak, Franciszek Fabia, Franciszek Dudziak, Franciszek Jurczak, Józef Mreńca, Jędrzej Dudziak, Franciszek Pszczółka, Jan Jurczak, Józef Walusiak.

Gmina miała już swoja pieczęć . A oto jej wzór :

 


Podobne pieczęcie były w każdej gminie do roku 1934, po czym zostały zmienione, a tłoki pieczętne przekazano Mennicy Państwowej, gdzie w 1936 roku zostały zniszczone .

Budownictwo w tych czasach było w większości drewniane z łatwopalnymi przyzagrodowymi budynkami gospodarczymi, dlatego też radni oprócz spraw bieżących musieli poświęcić dużo czasu zapobieganiu mnożącym się pożarom. Dla bezpieczeństwa podzieli Porąbkę na 6 dzielnic. Na każda z nich wyznaczono jednego odpowiedzialnego człowieka.

1 - dzielnica Porąbka Wieś
2 - Młyny wzdłuż Wielkiej Puszczy do Łazów
3 - Kozubnik i Mała Puszcza
4 - Wielka Puszcza
5 - Bukowiec i Trzonka
6 – Gąsiory i Zawodzie
Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej był Józef Parcia , a zastępcą Józef Pluciak.
Został też opracowany regulamin przeciwpożarowy
- Za palenie ogni w bliskości domów przez pasterzy bydła – kara 1 do 5 koron .

- Za niebezpieczne składanie popiołów rozżarzonych - kara 1 do 5 koron .

- Za palenie fajki choćby z przykrywką w stodołach , na strychach i w ogóle miejscach niebezpiecznych – kara 1 do 5 koron .

- Za palenie cygar , papierosów i fajki bez przykrywki w obrębie domostwa – kara 5 do 10 koron .

Harężlak Edmund