• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kalendarium Historyczne Porąbki cz. IV lata1971 - 1980

06. 01. 1971 r. nastąpiło częściowe przekazanie do użytku budynku szkolnego na Kozubniku po pożarze.
06. 1971 r. wybudowano i oddano do użytku ośrodek rekreacyjno – sportowy Bielskiego Przedsiębiorstwa Sanitarnego.
05. 11. 1971 r. nadano Szkole Podstawowej Patrona im. Mikołaja Kopernika.
1971 – 1977 r. Prezesem Kółka Rolniczego zostaje Stanisław Frejlich.
1971 - 1979 r. Prezesem Wspólnoty Gruntowej „Hola „ na Bukowcu zostaje Franciszek Kołek.
1971 – 1975 r. funkcję sołtysa powierzono Władysławowi Parci.
1971 – 1974 r. powołany został związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych przez Karola Kowalskiego.
26. 11. 1972 r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, kierownikiem został Kazimierz Pyzia.
1972 r. zarejestrowano 200 – letnią jodłę przy Ośrodku Zarybieniowym jako „pomnik przyrody”.
1972 r. powstał zespół wokalno - muzyczny „Profile”, liderem jest Roman Pękala.
24. 06. 1972 r. w naszej gromadzie odbyła się uroczystość podsumowująca wyniki konkursu na najlepszą gromadę powiatu żywieckiego w czynach społecznych. Zwyciężyła Porąbka przed Jeleśnią i Pewlą.
1972 r. prezesem Ludowego Zespołu Sportowego zostaje Tadeusz Gałuszka.
1972 – 1981 r. dyrygentem Orkiestry Dętej przy Domu Kultury w Porabce zostaje Kazimierz Dwornik.
12. 1972 r. kościół ma centralne ogrzewanie.
01. 01. 1973 r. po adaptacji pomieszczeń w starej szkole podejmuje pracę Bank Spółdzielczy.
06. 01. 1973 r. społeczeństwu Kozubnika przekazano uroczyście całkowitą opiekę nad kompleksem szkolnym, na który składa się 3 kondygnacyjny budynek szkoły, sala gimnastyczna oraz zaplecze kuchenne i boisko.
1973 r. wybudowano nową remizę strażacką w centrum wsi.
22. 07. 1973 r. w ramach nowego podziału administracyjnego kraju powołano Gminy Zbiorcze z siedzibą w Porąbce, a należą do niej: Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka, naczelnikiem zostaje Eugeniusz Królicki, pełni tą funkcję do 31. 05. 1980 r.
1973 – 1983 r. pracuje Zbiorcza Szkoła Gminna dyrektorem jest Stanisław Brodka.
1973 – 1974 r. kierownikiem punktu filialnego Szkoły Podstawowej w Wielkiej Puszczy zostaje Irena Mieszczak.
1973 – 1978 r. przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Tadeusz Kaczmarczyk, pełni on równocześnie funkcję I Sekretarza Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
1973 r. do już istniejącej Szkoły Podstawowej, obok kościoła dobudowano skrzydło wraz z salą gimnastyczną, kuchnią, świetlicą i jednym mieszkaniem dla nauczycieli.
1973 r. utworzono rezerwat buka karpackiego na Zasolnicy o pow.16, 7 ha.
1973 – 1976 r. I Sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Marian Zając.
1974 - 1996 r. kierownikiem punktu filialnego Szkoły Podstawowej w Wielkiej Puszczy zostaje Urszula Hubczak.
04.1974 r. Szkoła Podstawowa otrzymuje sztandar.
01. 05. 1974 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Antoni Olszewski. Funkcję tą pełni do 30. 05. 1989 r.
01.04.1975 r. kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Stanisław Bułka, funkcje tą pełni do 10. 05.1981r.
1975 – 1982 r. sołtysem wsi zostaje Wincenty Koniorczyk.
1975 r. oddano do użytku Wiejski Dom Towarowy. Inicjatorem jego budowy był Władysław Błasiak.
1975 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, Porąbka znalazła się w nowo utworzonym województwie bielskim. Poprzednio należeliśmy do krakowskiego.
12. 1975 r. prezesem Ludowego Zespołu Sportowego zostaje Mieczysław Grabski.
1975 r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek Lecznicy Zwierząt. Lekarzem jest Zbigniew Fucik i Marian Zając.
1976 r. dyrektorem Szkoły w Kozubniku zostaje Jerzy Kubica.
01. 05. 1976 r. rozpoczęły kursować autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do Porąbki przez Bukowiec Górny.
20. 06. 1976 r. Straż otrzymuje drugi nowoczesny wóz bojowy.
05. 1977 r. od nowego rozkładu jazdy do Wielkiej Puszczy dojechał pierwszy autobus.
22. 05. 1977 r. nasz parafianin Tadeusz Kasperek z rąk ks. Kardynała Karola Wojtyły otrzymuje święcenia kapłańskie.
05. 06. 1977 r. powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej założycielem jest Mieczysław Czulak, który funkcję Prezesa pełnił do 27.03.1983 r.
22. 07. 1977 r. wybudowano naprzeciw kościoła nowy budynek Urzędu Gminy.
24. 07. 1977 r. rozpoczyna działalność handlową Wiejski Dom Towarowy.
1977 – 1980 r. I Sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Antoni Dudek.
1978 – 1980 r. Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Jan Stwora, który jednocześnie pełni funkcję I Sekretarza Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
01.09.1978 r. dyrektorem Szkoły w Kozubniku zostaje Józef Mieszczak, funkcje tą pełni do 31.08.19991 r.
09. 1978 r. powołano organ gospodarczy wsi a mianowicie „Radę Sołecką”.
1978 – 1979 r. prezesem Ludowego Zespołu Sportowego jest Eugeniusz Bieniek.
1978 – 1996 r. prezesem Kółka Rolniczego zostaje Stanisław Mreńca.
1979 r. zakończono budowę hydroelektrowni szczytowo – pompowej Porąbka – Żar.
1979 – 1982 r. prezesem Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej zostaje Wincenty Koniorczyk.
20.12.1979 r. prezesem Ludowego Zespołu Sportowego zostaje Tadeusz Gałuszka, funkcje tą pełni do 31. 12.1993r.
11. 03. 1980 r. elektrownia Porąbka – Żar osiąga pełną moc 500 KW i pracuje w ogólnopolskim systemie energetycznym.
04. 1980 r. kościół otrzymuje nowe ławki wykonane przez zakład stolarski Stanisława Wykręta.
06. 1980 r. Straż Pożarna otrzymuje wóz bojowy oraz samochód „Żuk” przystosowany do działań p – poż.
1980 – 1984 r. przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej zostaje Stanisław Dwornik.
06. 12. 1980 r. naczelnikiem gminy zostaje Kazimierz Dul.
1980 – 1988 r. prezesem wspólnoty Gruntowej „Hola” na Bukowcu zostaje Mieczysław Pałosz.
1980 – 1987 r. I sekretarzem Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zostaje Wiktor Koziołek.