• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Kalendarium Historyczne Porąbki cz. VI - lata 1991 - 2000

02. 02.1991 r. Marian Micherda zostaje pełniącym obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, funkcję tą pełni do 31.01.1998r.
15. 05.1991 r. uroczyste otwarcie Poczty w nowym budynku. Naczelnikiem zostaje Helena Konior.
01.09.1991 r. dyrektorem Szkoły w Kozubniku zostaje Anna Walusiak.
01. 09.1991 r. dyrektorem Domu Wczasów Dziecięcych zostaje Marek Dukat, funkcję tą pełni do 31. 08. 2002 r.
1991 r. wykonano remont więźby dachowej na kaplicy św. Urbana. Dach pokryto gontem. Koszty poniosła gmina. Prace wykonali Stanisław Bułka i Michał Waluś.
1991 – 1994 r. w Klubie Sportowym „Sprint” w Bielsku trenuje nasza zawodniczka Beata Kazimierczyk, biega przełaje, biegi płaskie na dystansie od 400 do 4000 metrów. Największym jej sukcesem to I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w 1993r. na dystansie 3 000 m oraz udział w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie.
04.12.1991 r. założono Dziecięcy Zespół Regionalny „Porąbczanie”.
12. 1991 r. wychodzi pierwszy numer gazetki parafialnej „Sygnaturka”.
28. 12. 1991 r. Bank Spółdzielczy rozpoczyna pracę w nowych własnych pomieszczeniach, prezesem jest Emila Wątor. Funkcje tą pełni do dziś.
11. 05. 1992 r. wójtem Gminy zostaje Marian Stopczak, funkcję tą pełni do 29. 10. 1998 r.
01. 08. 1992 r. kierownikiem hydroelektrowni przy zaporze zostaje Kazimierz Piela. Funkcję tą pełni nadal.
01.09. 1992 r. dyrektorką Przedszkola na Bukowcu zostaje Alicja Bogacz, funkcję tą pełni do dziś.
1992 – 1998 r. przewodniczącym Rady Gminy jest Stanisław Kołodziejczyk.
15 – 24. 05. 1993 r. młodzi Porąbczanie po raz pierwszy na pielgrzymce we Włoszech. Spotykają się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
08. 1993 r. drużyna piłkarska seniorów uzyskuje awans do ligi okręgowej. Dokonuje tego z trenerem Zygmuntem Śliwom.
1993 r. zakończono gazyfikację wsi.
06. 01. 1994 r. prezesem Ludowego Klubu Sportowego zostaje Andrzej Trybus.
01. 07. 1994 r. sesja Gminnej Rady. Wybrano przewodniczącego Stanisława Kołodziejczyka, wójtem zostaje Marian Stępczak. Radnymi z Porąbki są Genowefa Błasiak, Jan Gałuszka, Halina Nowak, Władysław Wawak, Wiesław Wawak i Krzysztof Pardela.
1994 – 1995 r. przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich zostaje Weronika Gruda.
01.03.1995 r. prezesem Ludowego Klubu Sportowego zostaje Tadeusz Szymalski, funkcję tą pełni do 1998 r.
12. 03. 1995 r. powstaje Gminne Koło Związku Pszczelarzy Beskidzkich „Bartnik”. Prezesem zostaje Sławomir Śledź, funkcję tą pełni do dziś.
09.04. 1995 r. prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej zostaje Teresa Wykręt, funkcje tą pełni do dziś.
30. 04. 1995 r. Konsekracja kościoła przez ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego.
22. 05. 1995 r. Porąbczanie spotykają się na pielgrzymce z Ojcem Świętym Janem Pawłem Drugim w Skoczowie.
06. 1995 r. oddano do użytku drugi budynek straży w centrum wsi.
01.09.1995 r. przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich zostaje Anna Wykręt, funkcje tą pełni do dziś.
08. 06. 1996 r. Szkoła Podstawowa w Kozubniku otrzymała imię Jana Pawła II.
1996 r. drużyna piłkarska seniorów „Zapory” wypadła z ligi okręgowej.
1996 r. – nadal prezesem Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej zostaje Tadeusz Szymalski.
01.09.1996 r. kierownikiem Szkoły w Wielkiej Puszczy zostaje Halina Nowak, funkcje tą pełni do 31.08.2000 r. z tą datą kończy pracę Szkoła w Wielkiej Puszczy. Budynek wydzierżawiono i zamieniono na gospodarstwo agroturystyczne. Dzierżawcą jest Danuta i Aleksander Bizoniowie. Dziś budynek ma nowego właściciela.
06. 06. 1997 r. Porabczanie spotykają się na pielgrzymce z Ojcem Świętym Janem Pawłem Drugim w Zakopanym.
1997 – 1998 r. prezesem Kółka Rolniczego zostaje Antoni Dudzik.
12. 1997 r. zakończył pracę Społeczny Komitet Telefonizacji Porąbki. Sołectwo oprócz posiadanych 91 numerów zyskało 664 nowe połączenia oraz 8 rozmównic publicznych.
1998 – 1999 r. prezesem klubu sportowego „Zapora” jest Tadeusz Koniorczyk.
18.02.1998 r. powołano Towarzystwo Przyjaciół Porabki, prezesem został Jerzy Kondraszuk, funkcje tą pełni do 2005.
24. 03. 1998 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu nazw ulicom w sołectwie.
29. 04. 1998 r. podjął pracę Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, z prezesem Dorotą Gałuszką, funkcję tą pełni nadal.
08. 05. 1998 r. parafianie powitali Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej z Cisową przywieziony z parafii Czaniec.
05. 1998 r. rozpoczyna pracę część pasażu handlowo – usługowego na rynku.
06. 1998 r. uczniowie szkoły podstawowej im Jana Pawła Drugiego spotykają się w Rzymie z Ojcem Świętym.
15. 08. 1998 r. Klub Sportowy „Zapora” obchodzi bardzo uroczyście 50 – lecie swego istnienia, a drużyna piłkarska seniorów awansowała po raz drugi do ligi okręgowej. Dokonał tego ponownie trener Adam Śliwa.
30. 10. 1998 r. wójtem gminy zostaje nasz mieszkaniec Czesław Bułka, funkcje tą pełni nadal.
1998 – 2002 r. przewodniczącym Rady Gminy jest Wiesław Gąsiorek.
02. 1999 r. wstępuje do zgromadzenia sióstr Karmelitanek Misjonarek siostra Magdalena Piekiełko.
07. 1999 r. po reformie oświaty w Szkole Podstawowej w Kozubniku powołane zostaje gimnazjum, w centrum wsi Szkołę Podstawową z klasami 1 – 6 oraz dwa Niepubliczne Przedszkola jedno w centrum drugie na Bukowcu. Zlikwidowano Szkołę Podstawową z klasami 1 – 4 w Wielkiej Puszczy.
07.1999 r. Towarzystwo Przyjaciół Porąbki odrestaurowało Kaplicę Świętego Urbana: zakonserwowano dach i położono nowe tynki zewnętrzne.
01. 09. 1999 r. dyrektorem przedszkola w Porąbce zostaje w drodze konkursu Ewa Waluś.
01.09.1999 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w drodze konkursu zostaje Małgorzata Walusiak, funkcję tą pełni nadal.
1999 – nadal kierownikiem zapory „Czaniec” zostaje Bogumiła Faber.
28. 09. 1999 r. Straż Pożarna w Wielkiej Puszczy otrzymała do dyspozycji wóz bojowy „Mercedes” z napędem na trzy osie.
1999 – nadal prezesem Kółka Rolniczego zostaje Jan Gałuszka.
08. 10. 1999 r. „Dziennik Zachodni” wysoko nakładowa gazeta regionu śląskiego opublikowała ranking gmin nowo powstałego województwa śląskiego, gdzie nasza gmina znalazła się na przed ostatnim miejscu.
24. 10. 1999 r. po raz pierwszy na stadionie w Porąbce rozegrany zostaje mecz pomiędzy księżmi a rzemieślnikami.
23.01.2000 r. prezesem Ludowego Klubu Sportowego „Zapora” zostaje wójt Gminy Czesław Bułka.
24. 03. 2000 r. zaistniała Droga Krzyżowa z Porąbki do Czańca ulicą Cisową i Bukowską, która skutkuje przemiennym przejściem wiernych obu parafii każdego roku przed Wielkanocą. Krzyż niesiony w pierwszej edycji 15 kwietnia został poświęcony na Palenicy, gdzie pozostał na stałe.
2000 r. w związku z przebudową centrum Porąbki wyburzono budynek starej remizy z 1925 r. oraz budynek starej szkoły z 1870 r.
06.05.2000 r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika otrzymuje nowy sztandar.
01. 06. 2000 r. Porąbczanie pielgrzymują do Ojca Świetegi i na Sycylię
01.06.2000 r. dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Anna Jezierska, funkcję tą pełni nadal.
11. 06. 2000 r. organizowana jest I edycja imprezy środowiskowej, kulturalno – rozrywkowej na stadionie pod hasłem „Na Zielone Świątki Dni Porąbki” przez Akcję Katolicką.
14. 07 2000 r. Zostaje poświęcony jubileuszowy dar Porąbki w kaplicy w Wielkiej Puszczy i ołtarz polowy przy kościele przez księdza Tadeusza Rakoczego
12. 08. 2000 r. dokonano uroczystego poświęcenia ołtarza polowego oraz kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w Wielkiej Puszczy. Oba te obiekty są wotum na jubileusz 2000 roku.
01.09.2000 r. po reformie oświaty na miejsce szkoły Podstawowej w Kozubniku zaistniało Gimnazjum, dyrektorem zostaje Anna Walusiak, funkcję tą pełni nadal.
16. 10. 2000 r. poświęcenie sztandaru przeprojektowanego ze Szkoły Podstawowej w Kozubniku na Gimnazjum Publiczne w Porabce.
10. 2000 r. otwarto w salce katechetycznej wypożyczalnię kaset i książek katolickich.
11. 2000 r. powstaje zespół instrumentalno – wokalny „Neon”, liderem jest Krzysztof Lubański.
01.12.2000 r. Gmina Porabka pod względem liczby mieszkańców – wśród 10 gmin powiatu bielskiego zajmuje 4 miejsce, po Czechowicach – Dziedzicach, Jasienicy, Wilamowicach. Stanowimy 10%
ludności zamieszkującej powiat.
12. 2000 r. gmina wydaje pierwszy numer kwartalnika pt. „Nasza Gmina”.
2000 r. Porąbka liczy 3732 mieszkańców, którzy zamieszkują w 1115 budynkach.