• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Renowacja obiektów sakralnych.


         

                Projekt zakładał renowację mocno zniszczonych 4 obiektów sakralnych ( Kapliczka w Porąbce przy ul. Bławatków, kapliczka w Kobiernicach przy ul. Korzonkiewicza, kapliczka w Kobiernicach przy ul. Parkowej i kapliczka w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej).

          Wszystkie one bez wątpienia stanowią miejscowe dziedzictwo kulturowe, które niestety z uwagi na postępujący proces niszczenia - do którego przyczyniły się zarówno warunki atmosferyczne jak i społeczne zapomnienie – skazane zostały na stopniowy upadek.


       Z małymi obiektami architektury sakralnej jakie na stałe wpisały się w krajobraz Polskiej wsi, wiąże się nierozerwalnie bogata przeszłość historyczna. Być może nie porażają one swoją wielkością ani rozmachem form architektonicznych jak wspaniałe świątynie powstałe ku chwale Boga, ale za to są wyrazem dziękczynienia i pamięci zwykłych prostych ludzi. Każda kapliczka jest nosicielką swojej własnej historii, a stanowiąc materialne świadectwo minionych czasów, tworzy przeszłość historyczną regionu w którym powstała. Dlatego też, tak ważnym jest aby nie tylko odrestaurować te małe obiekty, ale również zachować od zapomnienia ich przeszłość historyczną.