• Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
    Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki
  • Towarzystwo Przyjaciół Porąbki

Film Eko Gmina Porąbka

          Film został zrealizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka”. Projekt został dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.”